most
przebudowa_Po
O NAS:
Realizujemy zamówienia publiczne w zakresie projektowania dróg wraz z towarzyszącą infrastrukturą ( w tym mostów ). Wykonujemy kompleksowe dokumentacje techniczne ( projekty budowlane, wykonawcze wraz z SST i częscią kosztową, koncepcje oraz przeglądy okresowe) w oparciu o najnowsze oprogramowanie ( w tym własne aplikacje inżynierskie ). Współpracujemy z liczną rzeszą inżynierów różnych specjalności ( drogi, mosty, geologia, hydrologia, geodezja, urządzenia obce itp) posiadających bogate doświadczenie zarówno projektowe jak i wykonawcze.